Nové otázky pro testy v autoškole 2023

29.3

3 minut

Nové otázky autoškola

Nové otázky jako reakce na nejčastější problémy

Kvůli postupnému vývoji dopravního značení a celkové situace na silnicích se od roku 2021 projekt Nová generace testových otázek zabírá aktualizací teoretického testu ministerstva dopravy.

Otázky představené v roce 2023 navazují na snahu promítnout v dopravních testech časté problémy řidičů. Žák autoškoly se s aktualizovanou sbírkou otázek setká od 13.března 2023.

V letošním roce bylo představeno celkem 38 otázek, z nichž je 35 statických a 3 dynamické.

Nové otázky si můžete vyzkoušet na stránce noveotazky.cz (statické), nebo si stáhnout dynamické otázky.

Téma nových otázek

Otázky jsou letos zaměřené zejména na zájemce o řidičské oprávnění skupin C,C+E,D, D+E.Adresují uchazeče o řidičské oprávnění v kategoriích těžších vozidel.vozidlo přepravující dřevo

Sada se ovšem věnuje také soupravám vozidel B, B+E, B96. Reaguje tak mimo jiné na rozvoj karavaningu.

Podmínky složení závěrečné zkoužky

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání řidičského oprávnění potřebujete splnit teoretický test alespoň na 43 bodů. Další kritéria zkoušky najdete v článku Co všechno musím zvládnout při závěrečné zkoušce z praktické jízdy ?

Test z předpisů budete skládat v elektronické podobě na počítači. V nové generaci se nachází i otázky dynamické, které prověří vaše znalosti za pomocí videa.